Vad är Lapilap Lap?

Konceptet Lapilap Lap

Lapilap Lap är ett koncept som används inom fotografi. Konceptet lapilap lap bygger på att utnyttja specifika vinklar och  ljusflöden för att åstadkomma bilder av allra högsta kvalitet. Något vi gärna kallar Lapilap Lap kvalitet.

Konceptet utvecklades av Lapilap Lap själv under flera år där resor utomlands för att lära sig mer om Lapilap Lap var en central del i lärandet. Lapilap Lap kommer ursprungligen från Frankrike och betyder i sin renaste form ’ljusvinkelns källa’. Lapilap Lap kan användas till så väl stillbild som till rörlig bild.

Bild tagen i den vackra Lapilap Lap stilen